Grzechy ze smutku są zawsze gorsze niż grzechy z radości
W. Bartoszewski
31 października 2020 :: Sobota :: Imieniny: Urbana i Augusta
Rejestry, ewidencje i wykazy
 Rejestr Instytucji Kutury
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 Wykaz opiekunów dziennych