Rodzice są kośćmi, na których dzieci ostrzą sobie zęby
Peter Ustinov
10 sierpnia 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Borysa i Wawrzyńca
Rejestry, ewidencje i wykazy
 Rejestr Instytucji Kutury
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 Wykaz opiekunów dziennych