Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Budżet Gminy Łask na rok 2018
 Budżet i jego zmiany
 Informacje z wykonania Budżetu
 Sprawozdania
 WPF i jego zmiany
 Opinie RIO
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
 Projekt Budżetu Gminy Łask na rok 2018