Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
26 października 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Lucjana i Ewarysta
Ochrona Danych Osobowych
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych