Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
16 lutego 2019 :: Sobota :: Imieniny: Danuty i Juliany
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miasta i Gminy Łask
 Archiwum
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Anielin i Karszew, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Anielin, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Karszew, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Kopyść, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Krzucz i Anielin, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Stryjewska i Wola Bałucka, gmina Łask
 26.01.2018r.- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wydrzyn i Orchów, gmina Łask
 23.02.2018r. - Obwieszczenie informujące o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXXIX/440/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9.
 09.03.2018r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask
 26.03.2018r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice, gmina Łask
 04.05.2018r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice, gmina Łask
 15.06.2018r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 12.10.2018r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask
 12.10.2018r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19
 09.11.2018r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)
 09.11.2018r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki nr ewid. 2 i 3, gmina Łask
 18.01.2019r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask