Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Budżet Gminy Łask na rok 2006
 Uchwała Nr I/69/07 Sakładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.03.2007 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2006 rok.
 Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006
 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/423/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 grudnia 2005 r.-Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2014
 Uchwała Nr XXXI/423/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łask na rok 2006
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łask wg stanu na 15 listopada 2005 r.
 Budżet Gminy Łask na 2006 rok
 Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006
 Informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2006 roku oraz wykonania planów finansowych Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Łaskiego Domu Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łasku
 Uchwała Nr VIII/50/07 Rady MIejskiej w łasku z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Łasku z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2006.
 Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozadania z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2006 - ZAŁĄCZNIK.
 Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku