Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
13 grudnia 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Łucji i Otylii
Praca
 Archiwum
 załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Załącznik - Oświadczenie
 07.03.2018r. - Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 07.03.2018r. - Burmistrz Łasku ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora w : 1.Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łasku ul. Jana Pawła II 6b 2.Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a, 3.Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku ul. Jana Pawła II 11
 06.03.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzrzednicze: Podinspektora/Inspektora w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
 11.04.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 07.02.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Biurze Obsługi Interesanta - 2 etaty
 05.03.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 17.01.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym
 12.02.2018r. - Informacja o wyniku naboru
 29.01.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
 15.02.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 02.01.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowym
 24.01.2018r.- Informacja o wynikach naboru
 17.05.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnetrzny 1/2 etatu
 05.06.2018r. Informacja o wynikach naboru
 22.05.2018r. - Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask
 05.06.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: informatyk/starszy informatyk
 26.06.2018r. - informacja o kandydatach
 26.06.2018r. - informacja o wynikach naboru
 03.08.2018r. Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w wydziale Finansowym
 29.08.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 13.08.2018r. Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju w wymiarze 1 etat
 29.08.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 27.08.2018r. Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
 27.09.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 06.09.2018r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju w wymiarze 1 etat
 05.10.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w wydziale finansowym w wymiarze 1 etat
 22.11.2018r. - Informacja o wynikach naboru
 28.11.2018 Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor wewnętrzny (wymiar czasu pracy 1/2 etatu)