Grzechy ze smutku są zawsze gorsze niż grzechy z radości
W. Bartoszewski
31 października 2020 :: Sobota :: Imieniny: Urbana i Augusta
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY ŁASK NA ROK 2008 >>>
 29.02.2008 - ZARZĄDZENIE NR 30/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 26.03.2008 - ZARZĄDZENIE NR 39/08 BURMISTRZA ŁASKU - W sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 31.03.2008 - ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 28.04.2008 - ZARZĄDZENIE NR 59/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 05.05.2008 - ZARZĄDZENIE NR 63/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 28.05.2008 - ZARZĄDZENIE NR 72/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 30.06.2008 - ZARZĄDZENIE NR 93/08 BURMISTRZA ŁASKU - w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
 Uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 Uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 Uchwała Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008