Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Budżet Gminy Łask na rok 2013
 Projekt budżetu na 2013 rok
 Budżet i jego zmiany
 Opinie RIO w Łodzi
 Sprawozdania
 WPF i jego zmiany
 ZAŚWIEDCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 ZAŚWIEDCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH