Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można nas wygnać
Jean Paul Friedrich Richter
27 stycznia 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Jana i Przybysława
Budżet Gminy Łask na rok 2016
 Projekt budżetu Gminy Łask na rok 2016
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 Opinie RIO
  Sprawozdania
 Informacje z wykonania Budżetu
 Budżeti jego zmiany
 WPF i jego zmiany
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH