Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
KOMISJE


Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu:

 1. Wojciech Madej - Przewodniczący Komisji;
 2. Krystyna Politańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Robert Bartosik - Członek Komisji;
 4. Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;
 5. Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji;
 6. Andrzej Mara - Członek Komisji;
 7. Rafał Mencel - Członek Komisji;
 8. Grzegorz Rosiak - Członek Komisji.

Komisja Oświaty i Kultury:

 1. Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji;
 2. Agnieszka Łukaszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Monika Mrowińska - Członek Komisji;
 4. Przemysław Urban - Członek Komisji;
 5. Justyna Kmiecik - Pasternak - Członek Komisji.

Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 1. Rafał Mencel - Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Starzyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Przemysław Urban - Członek Komisji
 4. Sylwester Florczak - Członek Komisji

Komisja Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Andrzej Mara  - Przewodniczący Komisji;
 2. Rafał Szymczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Sylwester Florczak - Członek Komisji;
 4. Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji;
 2. Przemysław Sadziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Stanisław Bordowicz - Członek Komisji;
 4. Grzegorz Groblewski - Członek Komisji;
 5. Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;
 6. Józef Rychlik - Członek Komisji;
 7. Tadeusz Starzyński - Członek Komisji.

Komisja Rewizyjna

 1. Józef Rychlik -  Przewodniczący Komisji;
 2. Grzegorz Groblewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Aleksandra Kolasa - Członek Komisji;
 4. Wojciech Madej - Członek Komisji;
 5. Krystyna Politańska - Członek Komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Grzegorz Rosiak -  Przewodniczący Komisji;
 2. Aleksandra Kolasa - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Monika Mrowińska - Członek Komisji;
 4. Przemysław Sadziński - Członek Komisji;
 5. Rafał Szymczyk - Członek Komisji.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: KOMISJE  
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2015-04-16 
Przygotował: Julita Skurpel 
Odpowiedzialny: Julita Skurpel 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-11-13 
Statystyki  »   Szczegóły  »