Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz- Łódź) i S-14ADRES: Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask

Cele Stowarzyszenia :

 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia.
 2. Inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej S8/S14 (z przebiegiem trasy S8 przez Sieradz-Łódź).
 3. Koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej S8/S14.
 4. Wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.
 5. Realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej S8/S14.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Reprezentowanie interesów samorządów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, zajmowanie stanowisk i wyrażenie opinii.
 2. Podejmowanie inicjatyw, zajmowanie stanowisk i wyrażenie opinii, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę trasy ekspresowej S8/S14.
 3. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych.
 4. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę trasy ekspresowej S8/S14.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków.
 6. Organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji.
 7. Upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji.
 8. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


 Statut Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz- Łódź) i S-14


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz- Łódź) i S-14 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-03-21 
Statystyki  »   Szczegóły  »