Jedyny sposób, jaki odkryłem, aby zdążyć na pociag, to spóźnić się na poprzedni
Gilbert Keith Chesterton
25 listopada 2020 :: Środa :: Imieniny: Erazma i Katarzyny
Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku


ADRES: ul. Polna 12, 98-100 Łask

KONTAKT: 0(43) 675-52-38

DYREKTOR GMINNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKU: Maria Krawczyk


Cele i zadania Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej:

Celem „Zespołu’’ jest zapewnienie ludności, zamieszkałej na terenie wymienionym w § 1 pkt 5 Statutu, opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta.
Zadania poradni i gabinetów, wchodzących w skład „Zespołu” w Łasku:

 1. przeprowadzanie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobom obłożnie chorym pozostającym w domu (wizyty domowe);
 2. wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych;
 3. odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń - zgodnie z przepisami;
 4. ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe, osób w wieku poprodukcyjnym oraz prowadzenie badań okresowych tych chorych (czynne poradnictwo);
 5. świadczenie usług profilaktycznych pielęgniarskich na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej;
 6. udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka;
 7. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, bądź opieki nad ciężko chorymi;
 8. obserwacja i analiza stanu zdrowotnego ludności oraz opracowywanie planu działania w zakresie opieki środowiskowej;
 9. szerzenie oświaty i profilaktyki zdrowotnej;
 10. udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające na celu rozpoznanie stanu zdrowia;
 11. prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń „Zespołu”;
 12. zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta oraz udostępnienia ich tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa;
 13. udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych i specjalistycznych.
 Statut Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku - tekst jednolity
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja za 2005 rok
 Uchwała Nr XXVI/371/05 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Uchwała Nr XXIII/351/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/339/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Regulamin działalności Rady Społecznej GP ZOZ w Łasku.
 Uchwała Nr XXIII/339/05 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Uchwała Nr XV/217/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 Uchwała Nr XV/223/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Uchwała Nr XVI/239/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/217/04 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Uchwała Nr XXI/312/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/312/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 grudnia 2004 r.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-04-23 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-04-23 
Statystyki  »   Szczegóły  »