Jedyny sposób, jaki odkryłem, aby zdążyć na pociag, to spóźnić się na poprzedni
Gilbert Keith Chesterton
25 listopada 2020 :: Środa :: Imieniny: Erazma i Katarzyny
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku


ADRES: ul. Kościuszki 14, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 8.00 - 16.00

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁASKU:
Maria Lipowska; tel.: 43 675 36 37

e-mail: sdslask@wp.pl 

 

Zadania  Środowiskowego Domu Samopomocy


  1. Dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego przez:

  a/  stworzenie bezpiecznego miejsca

  b/  stworzenie możliwości samorealizacji

  c/  pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych

  d/  organizowanie dla uczestników wsparcia w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

  1. Doprowadzenie uczestników w miarę ich możliwości do życiowego usamodzielnienia poprzez:

  a/  rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w

      środowisku społecznym za pomocą treningów samoobsługi i terapii zajęciowej

  b/  aktywizowanie i rehabilitację społeczną

  c/  integrację społeczną 

  1. Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne i społeczność lokalną do integracji z uczestnikami. 
  1. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego zarówno uczestnikom, jak i ich rodzinom. 
  1. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.


 Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
 Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
 załącznik do Statutu ŚDŚ


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2013-09-20 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2013-09-20 
Statystyki  »   Szczegóły  »