Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem
Leszek Kołakowski
26 kwietnia 2019 :: Piątek :: Imieniny: Marii i Marcelego
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 109/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kimisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-04-25  Zmiana treści dokumentu 
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 109/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku.  Mariusz Ziętala  2019-04-25    
Strona główna  Mariusz Ziętala  2019-04-23  Zmiana treści dokumentu 
Strona główna  Mariusz Ziętala  2019-04-23  Zmiana treści dokumentu 
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-04-19    
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obreb 14 Łask.  Mariusz Ziętala  2019-04-18    
Odpowiedź na interpelację w sprawie monitoringu w Gminie Łask  Mariusz Ziętala  2019-04-18    
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Mariusz Ziętala  2019-04-18    
ZARZĄDZENIE NR 109 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kimisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-04-18    
Strona główna  Mariusz Ziętala  2019-04-17  Zmiana treści dokumentu 
15.04.2019r.- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Mariusz Ziętala  2019-04-17    
15.04.2019r.- Państwowe Gospodarstwo Wodne - Obwieszczenie  Mariusz Ziętala  2019-04-17    
Wniosek o wydanie pozwolenia na uprawę konopi włóknistych  Mariusz Ziętala  2019-04-17    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »