Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można nas wygnać
Jean Paul Friedrich Richter
27 stycznia 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Jana i Przybysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  Mariusz Ziętala  2020-01-24    
24.01.20202r. - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta  Mariusz Ziętala  2020-01-24    
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  Mariusz Ziętala  2020-01-23    
ZARZĄDZENIE NR 314/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  Mariusz Ziętala  2020-01-23    
ZARZĄDZENIE NR 275/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-01-23    
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask  Mariusz Ziętala  2020-01-23    
22.01.2020r. - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny  Mariusz Ziętala  2020-01-22    
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-01-21    
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020 - wzór oferty  Mariusz Ziętala  2020-01-21    
ZARZĄDZENIE NR 315/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  Mariusz Ziętala  2020-01-21    
Załącznik do Zarządzenia Nr 315/2019  Mariusz Ziętala  2020-01-21    
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie  Mariusz Ziętala  2020-01-20    
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-01-20    
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-01-17    
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-01-17    
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-01-17    
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-01-17    
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych  Mariusz Ziętala  2020-01-16    
Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  Mariusz Ziętala  2020-01-16    
15.01.2020 – podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020.  Mariusz Ziętala  2020-01-15    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »