Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
13 grudnia 2019 :: Piątek :: Imieniny: Łucji i Otylii
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej Łasku w grudniu 2019 r.  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033 przygotowanej na sesję w dniu 18 grudnia 2019 roku   Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Zmiany do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020   Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnika"  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łaku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2020 rok   Mariusz Ziętala  2019-12-11  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkoej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łaku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2020 rok   Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowuz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019/2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,, Gminnego Progrmau Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2020 rok"  Mariusz Ziętala  2019-12-11    
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.  Mariusz Ziętala  2019-12-11  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »