Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
13 grudnia 2018 :: Czwartek :: Imieniny: Łucji i Otylii
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 282/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 270/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.  Administrator  2018-12-12    
ZARZĄDZENIE NR 283/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.  Administrator  2018-12-12    
3. projekt utworzenie Żłobka Gminnego  Administrator  2018-12-11    
4. projekt zm. uchwały nr 592 z 30 10 218 r. dot. zm. WPF na l. 2018-2029.pdf  Administrator  2018-12-11    
5. projekt zm. WPF na l. 2018-2029.pdf  Administrator  2018-12-11    
6. projekt dot. zm. w budżecie 2018.pdf  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Łask  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.  Administrator  2018-12-11    
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.  Administrator  2018-12-11    
ZARZĄDZENIE NR 281/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży w drodze przetargu;  Administrator  2018-12-11    
11.12.2018 r. - Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  Administrator  2018-12-11    
POSTANOWIENIE NR 45/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego.  Administrator  2018-12-11  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »