.
.
27 czerwca 2019 :: Czwartek :: Imieniny: Marii i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
informacja  Mariusz Ziętala  2019-06-26    
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2019-06-26    
26.06.2019r. - Informacja o odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rozwoju  Mariusz Ziętala  2019-06-26  Zmiana treści dokumentu 
Informacja o odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rozwoju  Mariusz Ziętala  2019-06-26    
25.06.2019r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Mariusz Ziętala  2019-06-25    
24.06.2019r. - Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Rozwoju  Mariusz Ziętala  2019-06-24    
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-06-21    
UCHWAŁA NR IX/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-06-21    
UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2019-06-21    
Arkadiusz Szymczak - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018r.  Mariusz Ziętala  2019-06-21  Zmiana treści dokumentu 
Arkadiusz Szymczak - wyjasnienie do oświadczenia majątkowego za 2018r.  Mariusz Ziętala  2019-06-21    
Adam Łoniewski - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018r.  Mariusz Ziętala  2019-06-21  Zmiana treści dokumentu 
Adam Łoniewski - wyjasnienie do oświadczenia majątkowego za 2018r.  Mariusz Ziętala  2019-06-21    
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-06-18    
ZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-06-18    
ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu;  Mariusz Ziętala  2019-06-18    
UCHWAŁA NR IX/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Łasku  Mariusz Ziętala  2019-06-14    
UCHWAŁA NR IX/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2018 rok  Mariusz Ziętala  2019-06-14    
UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok  Mariusz Ziętala  2019-06-14    
UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.  Mariusz Ziętala  2019-06-14    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »