Serce nigdy się nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn
Johann Wolfgang Goethe
16 lutego 2019 :: Sobota :: Imieniny: Danuty i Juliany
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku   Mariusz Ziętala  2019-02-15  Zmiana treści dokumentu 
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/519/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej)  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wykupu nieruchomości  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2019 rok  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2019 r.  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2019 rok  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018  Mariusz Ziętala  2019-02-15  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w Budżecie Gminy Łask na rok 2018  Mariusz Ziętala  2019-02-15  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w Budżetu Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-02-15  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-02-15    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »