Psychiatra to facet, który zadaje ci mnóstwo kosztownych pytań, jakie twoja żona zadaje ci za darmo
Samuel Beckett
4 grudnia 2020 :: Piątek :: Imieniny: Barbary i Piotra
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Informacja o przerwie w obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
Obwieszczenie  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
Prognoza oddziaływania na środowisko  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027"  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
ZARZĄDZENIE NR 294/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu projektu ,,Srategii Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2027" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Mariusz Ziętala  2020-12-03    
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  Administrator  2020-12-02  Zmiana treści dokumentu 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  Administrator  2020-12-02  Zmiana treści dokumentu 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  Administrator  2020-12-02  Zmiana treści dokumentu 
KARTA USŁUGI - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób tasówką  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
Wniosek o zmianę/dostosowanie/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
ZARZĄDZENIE NR 263/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
ZARZĄDZENIE NR 284/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-12-02    
ZARZĄDZENIE NR 292/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-12-01    
ZARZĄDZENIE NR 282/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-12-01    
ZARZĄDZENIE NR 282/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-12-01    
ZARZĄDZENIE NR 283/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-12-01    
ZARZĄDZENIE NR 283/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-12-01    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »