Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów - jak lekarz
Agrypa
24 sierpnia 2019 :: Sobota :: Imieniny: Jerzego i Bartłomieja
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
23.08.2019r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19  Mariusz Ziętala  2019-08-23  Zmiana treści dokumentu 
23.08.2019rr. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19  Mariusz Ziętala  2019-08-23  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19  Mariusz Ziętala  2019-08-23    
23.08.2019r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów  Mariusz Ziętala  2019-08-23    
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  Mariusz Ziętala  2019-08-23    
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  Administrator  2019-08-23  zmiana tytułu pliku 
11_2019_PKW.pdf  Administrator  2019-08-23    
UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - NOWE OBOWIĄZUJĄCE DRUKI DO ZGŁOSZEŃ DO OKW  Mariusz Ziętala  2019-08-23  Zmiana treści dokumentu 
UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - nowe obowiązujące druki do zgłoszeń do OKW  Mariusz Ziętala  2019-08-23  Zmiana treści dokumentu 
UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  Administrator  2019-08-23    
ZARZĄDZENIE NR 221/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  Mariusz Ziętala  2019-08-23    
02.08.2019r. - Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Klub Sportowy Rokita Rokitnica  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
02.08.2019r. - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
ZARZĄDZENIE NR 216/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
ZARZĄDZENIE NR 217/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
ZARZĄDZENIE NR 217/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
ZARZĄDZENIE NR 216/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-08-22    
ZARZĄDZENIE NR 218/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  Mariusz Ziętala  2019-08-21    
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Mariusz Ziętala  2019-08-20    
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  Mariusz Ziętala  2019-08-20    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »