Ktoś mądry wymyślił krawat, żeby przyzwyczaić nas do stryczka
Jan Czarny
21 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Hipolita i Mateusza
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Petycja mieszkańców ul. Słowiczej we Wronowicach  Mariusz Ziętala  2020-09-21  Zmiana treści dokumentu 
Petycja mieszkańców ul. Kanarkowej we Wronowicach  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Petycja Nr 3 - dotycząca naprawy i utwardzenia oraz oznakowania i oświetlenia dróg w Rokitnicy  Mariusz Ziętala  2020-09-21  Zmiana treści dokumentu 
Petycja Nr 3 - petycja mieszkańców Rokitnicy  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Adam Łoniewski - oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Aktualizacja Projektu zaopatrzenia w energię - załącznik  Mariusz Ziętala  2020-09-18  Zmiana treści dokumentu 
Załącznik nr 1 do Aktualizacji  Mariusz Ziętala  2020-09-18  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacja dotycząca działalności firm przetwarzających odpady w Woli Łaskiej oraz Gorczynie  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
Interpelacja dotycząca działalności GP ZOZ podczas pandemii  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
Odpowiedź na interpelacje dotyczącą działalności GP ZOZ podczas pandemii  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
Odpowiedź na interpelację dotyczącą działalnośći firm przetwarzających odpady w Woli Łaskiej oraz Gorczynie  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 208/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 208/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 209/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 209/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 214/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 214/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 218/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 218/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
ZARZĄDZENIE NR 219/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-18    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »