Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato
Albert Camus
4 czerwca 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Karola i Franciszka
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Bilans Urzędu Miejskiego w Łasku za 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Informacja dodatkowa za 2019 rok – Urząd Miejski w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok – Urząd Miejski w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok – Urząd Miejski w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania   Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb)  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców   Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Informacje dla wyborców o możliwości dopisania się do spisu wyborców  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia szczególnych zasad jej pracy w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  Mariusz Ziętala  2020-06-04    
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majatkowym  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Odpowiedź na interpelację dotyczącą projektu realizacji modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 3 ,,Misiaczek"  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Interpelacja dotycząca stanu nawierzchni ulicy Kolejowej  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Wniosek - zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Wniosek - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Wniosek - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
Wniosek - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  Mariusz Ziętala  2020-06-03    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »