W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
21 lipca 2019 :: Niedziela :: Imieniny: Daniela i Andrzeja
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2019-07-19    
19.07.2019 r. - obwieszczenie Burmistrza Łasku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Solarnego Stryje Paskowe 1 składającego się z pięciu Elektrowni Fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o nr ew. 101, 102, 103, 108 obręb Stryje Paskowe, gmina Łask, powiat Łaski, województwo łódzkie (całkowita moc Parku Solarnego do 5 MW)  Administrator  2019-07-19    
UCHWAŁA NR XI/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask"  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wykupu nieruchomości  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
UCHWAŁA NR XI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę"  Mariusz Ziętala  2019-07-18    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »