Żaden poeta nigdy nie interpretował natury w równie dowolny sposób, w jaki prawnik interpretuje prawdę
Jean Girardoux
22 maja 2019 :: Środa :: Imieniny: Julii i Heleny
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2019  Mariusz Ziętala  2019-05-20    
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. ,,Leśne Skrzaty" w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-05-20    
ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-05-20    
16.05.2019r. - Informacja o wynikach naboru  Mariusz Ziętala  2019-05-16    
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-05-16    
Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2019  Mariusz Ziętala  2019-05-16    
ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z monotoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2018 rok  Mariusz Ziętala  2019-05-16    
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
ZARZĄDZENIE NR 133/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
15.05.2019r. - Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz uzytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  Mariusz Ziętala  2019-05-15  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwły uchylający uchwały Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i oddania w uzytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania i Nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu oraz w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zasad przyznawania bonifikat, warunków rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania   Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościwym prawie do lokalu mieszkalnego  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości  Mariusz Ziętala  2019-05-15    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »