.
.
27 czerwca 2019 :: Czwartek :: Imieniny: Marii i Władysława
Statystyki
Rok: Miesiąc:
Powrót  » Pokaż »

Łączna ilość odwiedzin: 4752300
Łączna ilość odsłon: 4701893
Łączna ilość odsłon strony głównej: 319529
1 Administracja1
2 Rada Miejska w Łasku1
3 Urząd Stanu Cywilnego36893
4 Wydziały1
5 Podatki i opłaty1
6 Interpretacje przepisów prawa podatkowego1
7 Karty usług Urzędu Miejskiego w Łasku2561
8 Oświadczenia majątkowe1
9 Prawo lokalne1
10 Rejestr zmian1
11 Rejestry i Ewidencje 1
12 Przetargi, oferty, komunikaty1
13 Zarządzenia Burmistrza1
14 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku1
15 Strategia Rozwoju Gminy Łask1
16 Konsultacje Społeczne1
17 Rewitalizacja1
18 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miasta i Gminy Łask1
19 Gospodarka komunalna1
20 Gospodarka Odpadami6755
21 Jakość wody1
22 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask na okres 3 lat tj. od 6 czerwca 2018 r. do 5 czerwca 2021 r.1
23 Budzet Gminy1
24 Oświata1
25 Środowisko naturalne1
26 Programy działania1
27 Pomoc publiczna i wykazy udzielonych ulg1
28 Audyt i kontrole1
29 Spółki prawa handlowego1
30 Stowarzyszenia i związki członkowskie1
31 Jednostki pomocnicze1
32 Jednostki organizacyjne1
33 Wybory i Referenda1
34 Wybory Ławników 1
35 Nieudostępnione w BIP1
36 Obsługa osób niepełnosprawnych1
37 Akcja "Przejrzysta Polska"1
38 Skargi i wnioski8966
39 Petycje wnoszone do Burmistrza Łasku 993
40 Petycje wnoszone do Rady Miejskiej w Łasku1
41 Lobbing1
42 Praca1
43 Elektroniczna Skrzynka Podawcza7061
44 Udostępnianie aktów prawnych1
45 Statystyki
46 Zgromadzenia1774
47 Ponowne wykorzystywanie 1
48 Rejestry i ewidencje1
49 Ochrona Danych Osobowych1
50 Strona startowa319529
51 Skargi i wnioski8966