Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
1 kwietnia 2020 :: Środa :: Imieniny: Zbigniewa i Grażyny
Grupy wniosków
# Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Powrót »
Wnioski
# Nazwa
Podanie o wydanie potwierdzenia zameldowania pobytu stałego/czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy w zakresie dodatku mieszkaniowego
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu
Wypełnij wniosek  »