Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
1 kwietnia 2020 :: Środa :: Imieniny: Zbigniewa i Grażyny
Grupy wniosków
# Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Gospodarki Gruntami i Urbanistyki
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Powrót »
Wnioski
# Nazwa
Podanie o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działki
Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy o zmianę przeznaczenia terenu
Wypełnij wniosek  »