Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-06-2021 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218, 956) oraz Uchwały Nr XXIV/306/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję ze składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku Pana Jarosława Wielgusa - Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku.
§ 2. Powołuję do składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku Pana Tomasza Durkę - Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku.
§ 3. W pozostałym zakresie skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku nie ulega zmianie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek