Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035:
1) załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2021 - 2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035.pdf (419,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 153/2021.docx (35,19KB)

DOCXZałącznik nr 2 153/2021.docx (6,43KB)