Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Na podstawie §3 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku i §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249)

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
§ 4. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-07-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.pdf (463,88KB)

PDFZalacznik1.2 157/2021.pdf (76,80KB)

PDFZalacznik1 157/2021.pdf (302,77KB)