Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Łasku z dnia 13-07-2021 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 9 lipca 2021 r. na terenie Gminy Łask.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw szacowania strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 9 lipca 2021 r. na terenie Gminy Łask w następującym składzie:
1) Danuta Rychlik - Przewodnicząca Komisji,
2) Mariusz Kubarski - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Piotr Klimczak - Członek,
4) Joanna Adamiak - Członek.

§ 2. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, ustalenia szkód powstałych w infrastrukturze mieszkaniowej.
§ 3. Zadania Komisji to:
1) prowadzenie wizji lokalnej w terenie,
2) ustalenie powstałych strat,
3) sporządzenie protokołu strat i przekazanie Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Łasku z dnia 13-07-2021 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 9 lipca 2021 r. na terenie Gminy Łask..pdf (119,84KB)