Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2021 w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, 1378, 2021 poz. 1038)

§ 1. Scena w pierwszej kolejności służyć ma do zabezpieczania wydarzeń organizowanych przez Gminę Łask oraz podległe jej jednostki.
§ 2. W okresie, gdy scena nie jest wykorzystywana przez Gminę Łask i podległe jej jednostki, może być wypożyczana innym podmiotom z terenu Gminy Łask.
§ 3. Scena może być udostępniana odpłatnie na podstawie umowy najmu.
§ 4. Scena może być użyczona nieodpłatnie na podstawie umowy o użyczenie.
§ 5. Zasady dotyczące wypożyczania i użytkowania sceny określa Regulamin, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 6. Uchylam Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2021 w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask..pdf (189,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 168/2021.docx (7,19KB)