Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Informacje podstawowe

Lokalizacja: ul. Tylna 9, 98-100 Łask
Prezes: Mariusz Sowiński
Kontakt: tel. (43) 675-51-43; e-mail:
Strona internetowa: http://www.mpwik-lask.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: https://www.mpwik-lask.pl/index.php?m=BIP
 

Przedmiotem działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku jest:

 1. Pobór i uzdatnianie wody.
 2. Zaopatrzenie w wodę odbiorców.
 3. Odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami.
 4. Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacji będących w zarządzie spółki.
 5. Koordynacja rozwoju wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Łask.
 6. Prowadzenie inwestycji i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących z zarządzie spółki.
 7. Realizacja usług remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych i transportowo-sprzętowych.
 8. Prowadzenie działalności usługowej, handlowej, hurtowej i detalicznej
 9. Prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie urządzeń armatury.
 10. Wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej.
 11. Wydawanie opinii i warunków dostaw i odprowadzania ścieków do istniejących i nowo budowlanych obiektów na terenie gminy.
 12. Opiniowanie dokumentacji projektowej wodno-kanalizacyjnej.
 13. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Uczestnictwo w odbiorach wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenie wiążących uwag i wniosków co do jakości wykonywanych robót i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń.
 15. Prowadzenie kontroli stanu technicznego, konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wydawaniem wiążących zaleceń w tym zakresie.
 16. Podejmowanie w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami decyzji w zakresie przyjmowania do eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych od innych jednostek.
 17. Wykonywanie innych usług na zlecenie osób fizycznych i prawnych w szczególności usług laboratoryjnych, transportowych i mechanicznych.

Mapa lokalizacji