Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-07-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Dejnarowicz (Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2. Członek Komisji - Kinga Kras (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Damian Mikła (Starszy Informatyk w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla celów dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask".
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-07-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (120,27KB)