Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-07-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji ˗ Andrzej Dejnarowicz
  /Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Członek Komisji ˗ Anna Dobroszek
  /Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Członek Komisji ˗ Kinga Kras
  / Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Sekretarz Komisji ˗ Agnieszka Erlichowska-Majcher
  /Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku/

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Torowej (strona północna) i ulicy Zachodniej w Łasku.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-07-2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (120,98KB)