Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 26.07.2021 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020r. , poz. 1057 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniani kultury fizycznej – Sportowe wakacje ” złożona przez Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki .

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

 

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.                                                                          W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl   w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

                                                                                        

Łask, dnia 30.07.2021r.

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek  

PDF  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (2,26MB)