Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „MERKURY”

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „MERKURY”

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 02.08.2021 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania
z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) do Urzędu Miejskiego
w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „AKTYWNIE I ZDROWO ŻEGNAMY WAKACJE” złożona przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „MERKURY” .

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

 

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

 

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask.
 W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  
w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

                                                                                        

Łask, dnia 2021-08-04

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ ŁASKU

                                           

Gabriel Szkudlarek