Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 66 ust 1 pkt 1 lit. a, w związku z art 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), mając na uwadze wyrażoną zgodę na wydłużenie okresu wypowiedzenia, zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję Panią Mirosławę Olszewską ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie z dniem 27 sierpnia 2021 roku. § 2. Zarządzenie podlega doręczeniu Pani Mirosławie Olszewskiej jako potwierdzenie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
§ 3. Z dniem 27 sierpnia 2021 r. tracą moc wszelkie pełnomocnictwa udzielone Pani Mirosławie Olszewskiej przez Burmistrza Łasku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem § 2, który wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie..pdf (115,94KB)