Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-08-2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) w związku z § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz. U. z 2020r. poz. 1227) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Ustalam termin składania wniosków w roku szkolnym 2021/2022 do dyrektora szkoły o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczaników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do dnia 21 września 2021r. .
2. Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

§ 2. Termin określony w § 1 ust. 1 jest ostateczny. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół ponadpodstawowych: publicznych, niepublicznych z terenu Gminy Łask oraz dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17-08-2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku s.pdf (121,60KB)