Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-08-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynisku, obręb Bałucz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, 234), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490, z 2020r. poz.1698), zarządzenia Nr 254/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynisku, obręb Bałucz, gmina Łask oznaczonej działką numer 503/5.
§ 2. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości wyższej o 6,76% od ceny ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 25,00 zł za 1 m2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 287/2020 Burmistrza Łasku z dnia 25.11 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-08-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynisku, obręb Bałucz.pdf (188,86KB)

DOCXZałącznik nr 1 192/2021.docx (7,96KB)