Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-08-2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, 234), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej, poł. w Łasku w obrębie 15, oznaczonej jako działka nr:
1 329/14 o pow. 3898 m2 – cena wywoławcza – 500.000 zł;


§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 128,27 zł za 1 m2.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-08-2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (112,81KB)