Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-08-2021 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/443/06 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do ustalania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość opłat za korzystanie z pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2:
1) cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 wynosi 7,00 zł,
2) cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 21.00 oraz w soboty i niedziele wynosi:
a) bilet normalny – 10,00 zł

b) bilet ulgowy – 7,00 zł,


3) cena biletu instruktorskiego wynosi 19,00 zł,
4) cena biletu wstępu na basen od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 dla:
a) członków Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczących w zorganizowanych zajęciach na basenie,

b) osób niepełnosprawnych po okazaniu legitymacji
1 wynosi 5,00 zł za 1 osobę,5) cena karnetu – 6 wejść (ważny 6 miesięcy od daty zakupu)
a) karnet normalny – 50,00 zł

b) karnet ulgowy – 35,00 zł,


6) cena karnetu – 12 wejść (ważny 12 miesięcy od daty zakupu)
a) karnet normalny – 100,00 zł

b) karnet ulgowy – 70,00 zł,


7) cena karnetu instruktorskiego (12 wejść) – 190,00 zł (ważny 12 miesięcy od daty zakupu),
8) cena jednorazowego wynajęcia całego basenu wynosi 213,00 zł,
9) cena jednorazowego wynajęcia połowy basenu wynosi 113,00 zł,
10) cena jednorazowego wynajęcia całego basenu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki pływania i innych form rekreacji wynosi 263,00 zł,
11) cena jednorazowego wynajęcia połowy basenu dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauki pływania i innych form rekreacji wynosi 138,00 zł.

§ 2. Z biletu ulgowego korzystać mogą dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści po okazaniu stosownych legitymacji.
§ 3. Bilet i karnet instruktorski uprawnia instruktora nauki pływania do prowadzenia prywatnej nauki pływania maksymalnie z trzema osobami, które dokonały zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem.
§ 4. Opłata za wstęp na basen dla dzieci i młodzieży uprawiających pływanie w klubach sportowych działających na terenie Gminy Łask oraz dla dzieci i młodzieży uczęszczających na statutowe zajęcia Łaskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wynosi 2,00 zł.
§ 5. Wstęp na basen dla uczniów w ramach lekcji wychowania fizycznego organizowanych przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask oraz dla uczniów niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Gminy jest bezpłatny.
§ 6. 1. Wstęp na basen jest bezpłatny dla:
1) osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku,
2) osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku.

2. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 mogą korzystać z pływalni bezpłatnie jeden raz w tygodniu.
3. Bezpłatnie z pływalni korzystają weterani i weterani poszkodowani.
4. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 3, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

§ 7. Podane ceny są cenami brutto.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r., Zarządzenie Nr 189/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2011 r., Zarządzenie Nr 212/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2011 r., Zarządzenie Nr 176/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2012 r., Zarządzenie Nr 210/15 Burmistrza Łasku z dnia 16 października 2015 r., Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Łasku z dnia 20 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2019 r.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

PDF   Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-08-2021 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.pdf (133,94KB)