Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Łasku z dnia 30-08-2021 w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Łasku z dnia 30-08-2021 w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.pdf (660,25KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 202.docx (6,44KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 202.docx (6,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 202.docx (8,36KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 202.docx (6,85KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 202.docx (6,09KB)

DOCXZałącznik nr 1 202.docx (6,74KB)