Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 203/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2021 w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) oraz Uchwały Nr XLVII/512/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - za I półrocze każdego roku budżetowego.

§ 1. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informację o przebiegu wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 2. Przekazać informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2021-2035 w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 203/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2021 w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych.pdf (2,92MB)

DOCXZałącznik nr 1 203/2021.docx (157,85KB)

DOCXZałącznik nr 2 203/2021.docx (16,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 203/2021.docx (32,65KB)

DOCXZałącznik nr a4 203/2021.docx (124,78KB)