Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Łasku z dnia 09-08-2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności ŚrodowiskowegoDomu Samopomocy w Łasku typ A, B, C, D.

Na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy(Dz. U. z 2020 r. poz. 249) i § 10 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

§ 1. Zatwierdzam Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku typ A, B, C, D, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku dla domu typu A, B, C i Rocznego Planu Działaniana 2011 r.
§ 4. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Łasku z dnia 09-08-2021 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności ŚrodowiskowegoDomu Samopomocy w Łasku typ A, B, C, D..pdf (89,75KB)