Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁASKU

 

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w dniu 7 lipca 2021 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XXXIII/439/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Batorego w Łasku. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 3771 z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Z uchwaloną zmianą planu miejscowego oraz dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75 w godzinach urzędowania.


Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek