Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 we Wronowicach

OŚR.6220.7.2021                                                                                                                             Łask, dn. 03.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  ŁASKU

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  

podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 3 września 2021 roku po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Elektrownia PV 60 Sp. z o.o. Burmistrz Łasku wydał decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 404 (obręb 0028) w miejscowości Wronowice, gmina Łask”.  Przedmiotowa zmiana dotyczy powierzchni terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która wyniesie do 2,05 ha.

W związku z powyższym zawiadamiam, że z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49.

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Łasku: http://bip.lask.pl/25/2/ogloszenia-i-komunikaty.html

Dzień udostępnienia treści decyzji: 9 września 2021 r.

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek