Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/449/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego"Zasłużony dla miasta Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i ust. 1-4 Regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/90 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 12 czerwca 1990 roku w sprawie regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla miasta Łask”, zmienionego uchwałą Nr XXI/251/2000 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 listopada 2000 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się medal okolicznościowy „Zasłużony dla miasta Łask” Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Łasku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/449/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie przyznania medalu okolicznościowego"Zasłużony dla miasta Łask".pdf (110,82KB)