Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 208/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856, z 2021 r. poz. 159) oraz § 16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2021 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.000,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:
1) 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 2.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 152/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 199/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 208/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.pdf (317,94KB)

DOCXUzasadnienie 208/2021.docx (5,88KB)

DOCXZałącznik nr 1 208/2021.docx (6,88KB)