Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 215/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie ustalenia stawek za usługi reklamowe dla tablic reklamowych powstałych po wejściu w życie Uchwały nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. sytuowanych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej stawki za usługę reklamową dla tablic reklamowych wyborczych powstałych po wejściu w życie Uchwały nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r., sytuowanych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask, w wysokości 55,00 zł/m 2 powierzchni reklamy wyborczej jednostronnej. § 2. Ustala się wysokość miesięcznej stawki za usługę reklamową dla tablic reklamowych (innych niż wyborcze) powstałych po wejściu w życie Uchwały nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r., sytuowanych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask, w wysokości 15,00 zł/m 2 powierzchni reklamy jednostronnej. § 3. Do stawek określonych w §1 i §2 dolicza się podatek VAT według obowiązujących przepisów.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg oraz dyrektorom/kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.
§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 215/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie ustalenia stawek za usługi reklamowe dla tablic reklamowych powstałych po wejściu w życie Uchwały nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. sytuowanych na terenach.pdf (119,33KB)