Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 zmieniająca Statut Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/569/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5182) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących. ”;
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 zmieniająca Statut Gminy Łask.pdf (87,93KB)