Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 220/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-09-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Łaskiego Domu Kultury

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Łaskiego Domu Kultury przy ul. Gabriela Narutowicza 11 środki trwałe o wartości 16 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiące majątek Gminy Łask.
§ 2. Przekazanie środków trwałych zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 220/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-09-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Łaskiego Domu Kultury.pdf (176,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 220/2021.docx (5,55KB)