Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przez samorządowe zakłady budżetowe Gminy Łask.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku oraz Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2022 rok.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2022 rok, zgodnie z załącznikami od nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku.
§ 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2022 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek


 

PDF   Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przez samorządowe zakłady budżetowe Gminy Łask..pdf (536,73KB)

XLSXZalacznik2 225/2021.xlsx (15,58KB)

XLSXZalacznik3 225/2021.xlsx (8,86KB)

XLSXZalacznik4 225/2021.xlsx (9,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 225/2021.docx (11,08KB)

DOCXZałącznik nr 2 225/2021.docx (10,80KB)

DOCXZałącznik nr 3 225/2021.docx (15,99KB)

DOCXZałącznik nr 6 225/2021.docx (8,18KB)

DOCXZałącznik nr 7 225/2021.docx (7,56KB)

DOCXZałącznik nr 8 225/2021.docx (9,95KB)

DOCXZałącznik nr 9 225/2021.docx (8,70KB)