Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku w składzie: 1) Józef Rychlik - Przewodniczący Komisji;
2) Grzegorz Groblewski - Zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Aleksandra Kolasa - członek Komisji;
4) Wojciech Madej - członek Komisji;
5) Krystyna Politańska - członek Komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (86,83KB)