Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-09-2021 w sprawie sprostowania omyłki w załączniku do Zarządzenia nr 198/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się sprostowania omyłki zawartej w załączniku do Zarządzenia nr 198/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poprzez poprawienie zdania ostatniego w kolumnie siódmej tabeli „Przeznaczenie w planie miejscowym” w wierszu trzecim, które otrzymuje brzmienie: „Prawo odkupu nieruchomości- w terminie 5 lat”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-09-2021 w sprawie sprostowania omyłki w załączniku do Zarządzenia nr 198/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do.pdf (119,42KB)