Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535) oraz Uchwały Nr XLVII/512/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - za I półrocze każdego roku budżetowego


§ 1. W Zarządzeniu nr 203/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku, w załączniku nr 1 w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 r. Łaskiego Domu Kultury w Łasku pod przedstawioną tabelą dodaje się opis:
„Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.: 1 337,43 zł Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r: 328 635,01 zł Stan należności na dzień 01.01.2021 r.: 50,00 zł Stan należności na dzień 30.06.2021 r.: 50,00 zł Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r.: 0,00 zł Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.: 0,00 zł ”;

§ 2. Załącznik nr 2 "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask" otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16-09-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wielo.pdf (293,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 217/2021.docx (14,07KB)