Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-10-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego poł. w Łasku przy ul. Kościuszki 14

Na podstawie art 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 13 ust 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) B urmistrz Łasku zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam indywidualną stawkę czynszu za najem lokalu użytkowego o pow. 93m 2 poł. w budynku przy ul. Kościuszki 14 m. Łask (działka nr 225 obręb 14m. Łask) z przeznaczeniem na działalność biurową - punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na kwotę 930,00 zł miesięcznie netto. Do czynszu zostanie doliczony podatek 23%VAT w wysokości 213,90zł. Razem z podatkiem VAT czynsz dzierżawny wyniesie 1 143,90 zł brutto, płatny miesięcznie. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-10-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego poł. w Łasku przy ul. Kościuszki 14.pdf (118,68KB)