Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 235/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05-10-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735 ) w związku z Uchwałą Nr XXXII/422/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 roku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 3045) zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam upoważnienia Pani Beacie Szukalskiej Kierownikowi Działu Pomocy i Wsparcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji i postanowień w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 2. Upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia pracownika.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 235/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05-10-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze soc.pdf (115,68KB)