Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 236/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-10-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) postanawiam co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ust. 1 zmienia się treść pkt 1), który otrzymuje brzmienie: "Paweł Kruszek - 100% etatu".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2021 roku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 236/2021 Burmistrza Łasku z dnia 06-10-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarow.pdf (114,46KB)